כתבי עת חופשיים ברשת בעברית

 

אאוריקה

כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית הספר היסודי.

 

איגרת

כתב עת של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

 

אימגו

מגזין בנושאי תרבות ותוכן.

 

אל בוסתאן

כתב עת בנושאי חינוך, חברה ותרבות במגזר הדרוזי והצ'רקסי פרי עטם של אנשי חינוך וציבור.

 

אלכסון

כתב עת דיגיטלי המפרסם מאמרים עבריים ומתורגמים בתחומי מדע, פילוסופיה, תרבות ואמנות.

אמנות עתיך

מאמרים הלכתיים, מאמרי הגות, מאמרי חינוך והסברה, סקירות מדעיות.

 

אסיא - הלכה ורפואה

רפואה ואתיקה בראי היהדות וההלכה.

 

אקולוגיה וסביבה

כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה, משמש אכסניה בין-תחומית לדיונים, למאמרים ולמחקרים העוסקים בסוגיות עכשוויות של סביבה וקיימות בישראל.

 

ארכיון

כתב העת של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.

 

ארץ הגולן

כתב עת ייעודי לענייני הגולן.

 

אתגר

מגזין פוליטי תרבותי.

 

אתרוג

רבעון למורים ולגננות במגזר הממלכתי-דתי.

 

בטאון המורים לערבית ולאיסלאם

הוראת הערבית והאסלם, ביקורת ספרים ועוד.

 

בטיחות

המוסד לבטיחות ולגיהות, על ענייני בטיחות ובריאות בעבודה.

 

ביטאון מכון מופת

מחקר, כתיבה ושהתפתחות מקצועית בהכשרת מורים.

 

בית מקרא

שכתב עת של החברה לחקר המקרא בישראל.

 

בנוגע לרגש

נפגעי טראומה על רקע לאומי, עיתון חד שנתי.

 

בצלם

מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים.

 

בשדה חמד

ביטאון לענייני חינוך והוראה, מיסודו של ארגון המורים הדתיים בישראל.

 

גלילאו צעיר

מגזין לילדים סקרניים מונגש דרך פורטל AllMag.

 

גלילאו

מגזין ישראלי למדע וטכנולוגיה מונגש דרך פורטל AllMag.

 

גלילאו

המגזין הישראלי למדע ולאקולוגיה 1993-1997, מונגש דרך סנונית.

 

דפים

מחקר ופרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה ופיתוחם.
חיפוש מגליון 28 ומעלה ומגליון 43 ומעלה תצוגה בטקסט מלא.

 

הארת דין

כתב עת משפטי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

 

הבטים בהוראת מדעי המחשב

כתב עת למורים למדעי המחשב וטכנולוגיות מידע בבתי הספר העל-יסודיים.

 

הביוספרה

ירחון המשרד לאיכות הסביבה.

 

הגיגי גבעה

בטאון המכללה האקדמית גבעת וושינגטון.

 

הד האולפן החדש

להנחלת העברית ותרבותה, 2003-2013.

 

הד הגן

כתב עת לחינוך ולגננות בישראל.

 

הד החינוך בערבית

כתב עת לחינוך.

 

הד החינוך

כתב עת לחינוך.

 

היסטוריה ותיאוריה

היחידה להיסטוריה ותיאוריה - בצלאל.

 

הליקון

שירה ואמנות 1990-1995 , סדנת שירה 1998.

 

הלכה ומעשה

כתב העת של האגף לתכנון ופתוח תכניות לימודים במשרד החינוך.

 

המעיין

כתב עת של פועלי אגודת ישראל.

 

הרבעון הישראלי למיסים

ליבון של נושאים עיוניים בתחום המסים (מסים ממלכתיים ועירוניים), סיקור וניתוח בעיות.

 

הרפואה

עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל.

 

התקופה

שנתון לספרות והגות.

 

התקשרות

שבועון היוצא לאור ע"י מכון ליובאוויטש.

 

זמן הרפואה

כתב העת של ההסתדרות הרפואית בישראל.

 

זמנים

רבעון להיסטוריה מטעם בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב. חופשי לעיון באתר : תקצירים של כל המאמרים בכל הגיליונות מן השנים האחרונות. וכן, מאמר אחד, דבר המערכת וביקורות הספרים מכל גיליון בשלמותם בלווית תמונות ואיורים. כמו כן, מופיע באתר מדור מיוחד לתגובות, מפתחות לכל הגיליונות ואפשרות חיפוש לפי שם הכותב או לפי מילה בשם המאמר.
*הגיליונות בשלמותם נמצאים בחדר עיון בספרייה.

 

חברה ורווחה

כתב עת בתחומי העבודה הסוציאלית. באתר של משרד הרווחה
ניתן לחפש בחוברות ולעיין במאמרים החל מהשנים 1978 ועד שנת 2013.
ניתן גם לעיין בתקצירי מאמרים חדשים של כרך ל"ד 2013 - גיליון 3 (ספטמבר 2014).

 

חדשות ארכיאולוגיות

חפירות וסקרים בישראל.

 

טבע הדברים

החברה לחקר האדם והסובב, מגזין הטבע של ישראל.

 

טללי אורות

כתב עת של מכללת אורות ישראל - אלקנה.

 

טרמינל

כתב עת לאמנות המאה ה-21 - טרמינל 41.

 

יד ושם ירושלים

כתב עת רבעוני באנגלית ובעברית הסוקר התפתחויות מרכזיות הקשורות לשואה וליד ושם.

 

ידיעון ממשל זמין

ידיעון חודשי הסוקר פרויקטים מתחום ממשל זמין בארץ ובעולם.

 

ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

דוחות וסקירות על חפירות של החברה, וכן סקירות על מחקרים בגיאוגרפיה, אקלים, צמחיה, ועוד.
כל החוברות של 31 שנות קיומו של כתב העת הועלו לאינטרנט לשימוש כלל הציבור ונגישים לכל.

 

ידע, סמים ואלכוהול

כתב העת של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

 

ילדים בישראל

שנתון המועצה הלאומית לשלום הילד.

 

יער

כתב עת ליער, חורש וסביבה, הקרן הקיימת לישראל.

 

כרוז

פרסומי איגוד החברות הציבוריות.

 

למד לשונך

עלונים שבהם מתפרסמות מילים בשמוש כללי שקבעה האקדמיה ללשון העברית ומבחר מונחים מתוך המילונים  המקצועיים שאושרו באקדמיה.

מארב

כתב עת מקוון לאמנות ותרבות, בחסות המרכז הישראלי לאמנות דיגיטולית, חולון.

 

מבוע

כתב עת ליצירה יהודית בספרות, בהגות ובאומנות.

 

מדי חודש בחדשו

כתב עת של האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך.

 

מדיניות ציבורית

עתון מדיניות ציבורית מטעם בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית.

 

מדיקל מדיה

מדיקל מדיה מוציאה לאור 51 כתבי עת רפואיים כולל סקירות, תקצירים, מאמרי מקור ומוספים.

 

מחניים

בטאון הרבנות הצבאית הראשית (גיליונות עד שנת תש"ל) מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי (סידרה חדשה).

 

מחשבים בחינוך

רבעון לטכנולגיה מתקדמת בחינוך בשיתוף המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך.

 

מידעת

כתב עת לחקר המידע והספרנות.

 

מכביתון

מגזין לחיים בריאים - קופת חולים מכבי.

 

מכלול

עיונים ביהדות, בחינוך ובמדע בהוצאת מכללה ירושלים.

 

ממשל ומשפט

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

 

מניתוק לשילוב

כתב עת של מינהל חברה ונוער . מיועד לעובדים עם נוער בסיכון בשדה ובאקדמיה ולציבור הרחב.

 

מסגרות מדיה

כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
זהו כתב עת אקדמי שפיט, המפרסם בראש בראשונה מאמרים מקוריים בעברית העוסקים במחקר התקשורת.

 

מספר חזק 2000

כתב עת להוראת המתימטיקה בבית הספר היסודי.

 

מעוף ומעשה במכללת אחווה

מאמרים מקוריים בתחומי הדעת השונים הנקשרים לחינוך ומדע.
מיועד למרצים וסטודנטים במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות. יוצא לאור מטעם המכללה האקדמית אחווה.

 

מעליות

בטאון ישיבת "ברכת משה".

 

מעמקים

כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות .

 

מפתח

כתב עת למורי המוזיקה.

 

מפתח

כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, אוניברסיטת תל-אביב.

 

מקור ראשון

עיתון יומי העוסק בחדשות ובאקטואליה מתוך זווית ראייה ישראלית לאומית.

 

משפחה במשפט

כתב עת היוצא לאור מטעם המרכז לזכויות הילד והמשפחה, מכללת "שערי משפט".

 

משפט ועסקים

כתב עת של בית הספר רדזינגר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה.

 

ניב המדרשיה

בימה לדברי הלכה, מחשבה, חינוך וספרות בהוצאת חוג ידידי המדרשיה בישראל.

 

סביבות

כתב עת בהוצאת בית הוצאה לחינוך סביבתי, מדרשת שדה-בוקר והמשרד לאיכות הסביבה. מונגש דרך סנונית.

 

סוציולוגיה ישראלית

כתב עת דו-שנתי, אשר נוסד בשנת 1998 ככתב עת המוקדש כולו למאמרים סוציולוגיים בשפה העברית.

 

סטודיו

מגזין לאמנות. ארכיון מקוון של חלק מהגיליונות ניתן למצוא באתר "מכונת קריאה", הוצאת בבל.

 

סטטוס

כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית.

 

סיני

ירחון לתורה ולמדעי היהודית.

 

סינמטק

כתב עת לקולנוע.

 

סליל

מטרת כתב העת האינטרנטי סליל היא להציג מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה ובין סרטי קולנוע וטלוויזה,  ולהדגים כיצד יכול השימוש בסרט להעשיר את המחקר ההיסטורי.

 

עדכן

כתב העת של האוניברסיטה הפתוחה מציג יבול מגוון מן העשייה המחקרית, סקירת ספרים חדשים ועוד.

 

 

עט השדה

כתב עת בהוצאת אשלים-ג'וינט בנושא ילדים ונוער במצבי סיכון ובני משפחותיהם.  יוצא לאור פעמיים בשנה.

 

 

עט ועוד - אוגדן חוברות מקצועיות

יוצא לאור מטעם ועד מחוז ת"א והמרכז - לשכת עורכי הדין בישראל.

 

 

עיונים בחברה, בטכנולוגיה ובמדע

כתב העת של רשת "אורט".

 

 

על אתר

ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות.

 

על הגובה

כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה.

 

 

על"ה

עלון המורים למתימטיקה.

 

 

עלון למורי הביולוגיה

כולל עבודות חקר בתחום הביולוגיה, בחינות בגרות ועוד.

 

עלון למורי הכימיה

כולל תכניות לימודים, הוראת הכימיה, רפואה, חידות בכימיה ועוד. מונגש דרך סנונית.

 

עלון לרכז הטיולים

עלונים לרכז הטיולים להכרת הארץ, סיורים וטיולים.

 

עלי משפט

כתב עת משפטי של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן.

 

עמודים

ביטאון הקיבוץ הדתי.

 

 

פנים

רבעון לתרבות, חברה וחינוך, הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים.

 

פעמים

רבעון בין-תחומי לחקר קהילות ישראל במזרח.

עיון בגיליונות העבר של כתב העת היוצא לאור בהוצאת יד יצחק בן צבי.

פרלמנט

כתב עת מקוון העוסק בנושאי ממשל, משפט וחברה מנקודת מבט מקומית ובין-לאומית.

 

פרשת השבוע

סקירות על נושאים משפטיים בזיקתם למקרא.

 

צוהר

תכן יהודי: מאמרים והגות בנושאי יהדות.

 

קו לחינוך

מידעון שבועי בנושאי חינוך בתוך פורטל החינוך של ישראל.

 

קול הניצולים

ביטאון ארגון ניצולי מחנות ההשמדה, יוצאי יוון בישראל.

 

קיוונים אקדמיים

כתב העת המקוון מכיל מאמרים מחקריים בתחומי דעת שונים ובתחום הכשרת המורים. אינו פעיל בשלב זה אך פתוח לעיון בגליונות העבר.

 

קריאת ביניים

ביטאון למורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים.

 

קרית המשפט

כתב העת הינו כתב העת המשפטי של הקריה האקדמית אונו. הוא יוצא לאור מדי שנה ומהווה במה לחידושי המשפט.
בכתב העת מתפרסמים מאמרים אקדמיים מפרי עטם של טובי המשפטנים, השופטים וחוקרי המשפט בישראל.
כל המאמרים מצויים במלואם בגרסה מקוונת באתר כתב העת.

 

קתדרה

כתב עת לתולדות ארץ ישראל ויישובה בהוצאת יד יצחק בן צבי. ניתן לבצע עיון מקוון בגליונות העבר 1-125.

 

ראש גדול

ירחון מדע לצעירים בשיתוף האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך.

רבעון לכלכלה

הרבעון מפרסם מחקרים בנושאי : כלכלה מוניטרית, כלכלת המגזר הציבורי, כלכלת עבודה, פתוח כלכלי, כלכלה בינלאומית וכלכלת מימון.

בנוסף לכך מפרסם הרבעון מאמרים בינתחומיים בהסטוריה כלכלית, כלכלה ומשפט ותולדות החשיבה הכלכלית.

 

רוח מזרחית

כתב עת אלקטרוני, אשר פורסם לראשונה בינואר 2005.  כתב העת כולל מאמרים ומדורים בנושאים שונים ומבקש להוות זירה פתוחה להחלפת רעיונות ולהרחבת הדעת בתחומי המזרח התיכון, האסלאם ותרבויותיו בישראל.

 

רסלינג

במה פסבדו-מחתרתית לטקסטים עבריים.

הגליונות של כתב העת רסלינג ראו אור בשנים 1995-2001 וכל מאמרי כתב העת ניתנים להורדה.

 

שבת בשבתו

גליון פרשת השבוע הוותיק ביותר. נוסד בשנת תשמ"ה, ומאז מופץ בעשרות-אלפי עותקים בכל רחבי הארץ.

שומרי הסביבה

עלון המידע של אגף שימור סביבה וטבע של החברה להגנת הטבע. מטרתו להעביר לציבור הרחב מידע על פעילות ירוקה בארץ ולהביא למעורבות ציבורית רבה יותר בתחום.

 

שיח שדה

כתב עת למקום, סביבה ויהדות.

 

שיחת השבוע

גליון שבועי המופץ לכבוד שבת בבתי הכנסת ברחבי הארץ. הגיליון עוסק בפרשת השבוע, בהשקפה חסידית על נושאים אקטואליים.

 

שמעתין

בטאון איגוד מורים למקצועות הקודש.

 

שנתון סטטיסטי לירושלים

השנתון מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית, בלוחות, בגרפים ובמפות, על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים, ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה לאורך זמן.

 

שנתון סטטיסטי לישראל

שנתון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושאי: מאפיינים גיאופיזיים, אוכלוסיה, עליה והגירה, השוואות בינלאומיות ומגוון רחב של נושאים נוספים.

 

 

שעור חופשי

חדשות החינוך, בהוצאת הסתדרות המורים בישראל, הקרן לקידום מקצועי.

שערי משפט

כתב עת של המרכז האקדמי שערי משפט, הוד השרון.

 

שריון

בטאון עמותת יד לשריון.

 

תהודה

עתון מורי הפיזיקה.

 

 

תיאוריה וביקורת

כתב עת דו-שנתי בשיפוט עמיתים לעיון ביקורתי בחברה ובתרבות בישראל.

פתוח בגישה חופשית באופן חלקי.


 

  להגדלה לחץ על לוח מודעות אינטרנטי


טופס כניסה


פרטי ספריה

ספריה ציבורית קצרין
ת.ד.7 קצרין 12900 רמת הגולן
טלפון: 04-6969668
כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת
http://kazrin.library.org.il
מנהלת הספריה: נטלי קובל

שעות פעילות

א,ג9.00-12.00
א,ב,ג,ה16.00-19.00
ו9.00-12.00(מבוגרים)
דסגור

מי מחובר

יש לנו 13 אורחים מחוברים